Sağlık
Giriş Tarihi : 15-06-2022 18:43   Güncelleme : 15-06-2022 18:51

ŞANLIURFA’DA DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

ŞANLIURFA’DA DOKTORLAR İŞ BIRAKTI

Şanlıurfa Ağız ve Diş hastanesinde görevli hekimler bir günlük iş bırakma eylemine katıldı.

İş bırakma eyleminee Hekim-Sen Şanlıurfa şube Başkanı Dr.Nevzat Yetkin ve Tabip –Sen İl Temsilcisi Dr. Mehmet ŞEYHANLIGİL iş bırakma eyleminin gerekçesini yapılan basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdular.

SAYIN VALİM, LÜTFEN HEKİM VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKINIZ, BİZ SİZİN EVLADINIZ VE BU MİLLETİN ÇOCUKLARIYIZ

HEKİMSEN İl Temsilcisi Dr. Halil Nevzat YETKİN ise yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi ; Biz bu gün burada yine dertlerimizi anlatmak için bir aradayız.Sevgili kardeşim TabipSen İl Temsilcisi Dr. Mehmet ŞEYHANLIĞİL Türkiye gündeminde ki sorunlarımızı çok güzel anlattı. Ben onları tekrar etmeyeceğim.Ben sizlere Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğünün yanlış uygulamalarından bahsetmek istiyorum.Maalesef Sağlık Müdürlüğümüz, geçtiğimiz günler de Urfa’mızı PİLOT İL olarak ilan etti ve sonrasında 80 ilde görülmeyen bir çok cezai uygulamaya başladı. Biz HEKİMSEN olarak sağlık Müdürlüğüne, yapılanların sağlık barışını bozacağını anlattık.Bu yapılanlar ile Urfa’nın kaybedeceğini,Urfa’nın başka iş bırakma eylemlerini görebileceğini, Urfa’dan doktorların kaçacağını,Yeni mezun doktorların Urfa’yı tercih etmeyeceğini, Sınıftan düşürülen aile sağlığı merkezlerin de birçok sağlık çalışanının mağdur olacağını, Zaten verilmeyen özlük haklarından, şiddetten dolayı hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sabrının sonuna gelindiğini bir de üzerine yüzlerce soruşturma ile gidilmemesi gerektiği anlattık.Şanlıurfa Valiliğine  buradan seslenmek istiyorum.Sayın Valimiz lütfen hekim ve sağlık çalışanlarına sahip çıkınız, biz sizin evladınız ve bu milletin çocuklarıyız. Ülkemizi, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ve mesleğimizi seviyoruz.Biz hekimler ve sağlık çalışanları hastalarımızı da seviyoruz, onlara hizmet etmek acılarını dindirmek ve onların her zaman yanında olmak istiyoruz. Biz mesleğimizi severek yapmak istiyoruz.Son söz olarak, hekimler ve sağlık çalışanlarının orta sınıf ailelerden geldiğini, maddi zorlukların ne olduğunu görerek büyüdüklerini ve çok çalışarak sınıflarının, okullarının en iyi öğrencileri olduğunu, anne ve babaları tarafından ve öğretmenleri tarafından hep örnek gösterilerek büyüdüğünü ve çok zor şartlar altında mesleklerini yaptıklarını tekrar hatırlatmak istiyoruz.dedi.

HEKİM SENDİKALARI BAŞTA HEKİMLERİN HAKKINI ALANA KADAR TÜM MEŞRU MÜCADELESİNE DEVAM EDECEKTİR

 TabipSen İl Temsilcisi Dr. Mehmet ŞEYHANLIGİL yaptığı konuşmada ; Tüm hekimlerimizi ne olursa olsun yalnızca bir gün için, aynı gün iş bırakma eylemine katılmaya çağırıyoruz. Eyleme üyemiz olsun ya da olmasın tüm hekimleri davet ediyor, hekim sendikaları olarak hukuki tüm sorumluluğu alacağımızı resmi olarak ifade ediyoruz. Etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması, sağlıkta şiddete karşı talep ettiğimiz uygulamaların bir an evvel yürürlüğe konulması. Yeterli ve hastanın hakkını korurken, hekimlerin haklarını göz ardı etmeyen, modern hekimlik uygulamalarını yerine getirmemize engel olmayan bir Malpraktis yasasının çıkarılması,Özlük haklarımızın düzeltilmesi,Aile Hekimliği Sözleşme Ödeme Yönetmeliğinden Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine, Hasta Hakları Yönetmeliğinden Sicil Amirleri Yönetmeliğine tıp standartlarının dışına çıkmış tüm yönetmeliklerin düzenlenmesi ve biz hekimlerin hak ettikleri gelire ulaştırılmalarıydı.Bilindiği üzere 14 Mart Tıp Bayramı’nda en yetkili ağızlardan hekimlere birtakım müjdeler verilmiş, Hekim sendikalarının bu taleplerinin karşılanacağı basın yayın ve diğer iletişim yollarıyla ilan edilmişti.Ne var ki, malpraktis ve şiddet yasaları sahanın ve hekim örgütlerinin görüşlerine dahi başvurulmadan “Ben yaptım, oldu” yaklaşımı ile meclisten geçirilmiş, gelir düzeyini arttırma yönündeki düzenleme de aynı yaklaşımla meclise sunulmuştur. Bu düzenleme gerçekte gelir düzeyini arttırma değil, makyaj yapma çabasıdır. Aile Hekimlerini, Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyelerini kapsamadığı gibi hastanelerde çalışan hekimlere de hemen hiçbir kazanım sunmamaktadır. Kapsam ve iddia edilen getiriler, 14 Mart günü verilen sözlerden ve bahsi edilen tarih yazma iddialarından çok uzaktır. Her zamanki gibi performans üzerinden oynamalar yaparak halkın kaliteli sağlık hizmeti alması yerine sayısal çoklukla hizmet alması tercih edilmiş, halkın sağlığı hiçe sayılmıştır. Bu sistemle hekimlere hemen hiçbir gelir ödenmezken tıbba dayalı tüm sanayi ve sektörlerin kazanması sağlanmaktadır. Bu haliyle toplum, sağlığına kavuşamaz zira hekimler; hekimliklerini icra edecek vakit bulamazlar, geçim darlığı içinde ve sağlıkta şiddet riski altında sadece ondan bekleneni yapmaya çalışır hale gelmişlerdir.Hekim sendikaları başta hekimlerin hakkını alana kadar tüm meşru mücadelesine devam edecektir.dedi.